X

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน. คุณสามารถป้อนที่อยู่ของคุณในช่องค้นหาด้านล่าง. ยิ่งข้อมูลที่อยู่ของคุณถูกต้องแม่นยำ, เราจะยิ่งสามารถหาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินในพื้นที่ของคุณได้ดีขึ้น.

รายชื่อร้านที่บริการด้านเครื่องช่วยฟังด้านล่างนี้จะแสดงตามลำดับความใกล้เคียงกับที่อยู่ของคุณ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินจะดูแลการใส่เครื่องและติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดอายุการใช้งานเครื่องช่วยฟัง, ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เครื่องช่วยฟังของคุณจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเพื่อให้คุณได้รับการดูแลที่จำเป็นและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ.

Find a Hearing Care Professional

Search for a Hearing Care Professional. You may enter your address in the search field below.
The more exact your information, the better we can find Hearing Care Professionals in your area.

The list of hearing care outlets below are displayed in order of their proximity to you. As fitting and follow-up services will be supported by the dispensers for the entire life of the hearing instrument, it is important that your hearing instrument specialist is within close proximity in order to provide you with the necessary care, trouble-shooting capabilities and advise whenever the need arises

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินคือใคร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินคือคำศัพท์สำหรับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มทางการแพทย์ที่สามารถตรวจการได้ยินของคุณ, วินิจฉัยอาการสูญเสียการได้ยินและอาการใดๆที่เกี่ยวข้อง, ใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับคุณและบริการติดตามผล. ตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินมีดังนี้

แพทย์โสตศอนาสิก (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก)

แพทย์หูคอจมูก (ENT) เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมครอบคลุมด้านหูคอจมูกและสามารถให้การประเมินการสูญเสียการได้ยินได้เลย, โดยส่วนใหญ่ ในฐานะแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม แพทย์ ENT สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุการสูญเสียการได้ยินของคุณ ประเมินว่าคุณควรใส่ว่าเครื่องช่วยฟังหรือรับการรักษาอื่นๆที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และตรวจสอบว่ามีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากอะไรที่ทำให้คุณมีอาการสูญเสียการได้ยิน แพทย์ ENT ส่วนใหญ่จะจ้าง audiologist (นักแก้ไขการได้ยิน)หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยในการใส่เครื่องช่วยฟังและติดตามผล, เพื่อให้เกิดความสะดวกแบบครบวงจรในที่เดียว. คุณสามารถเบิกค่ารักษาจากระบบประกันสุขภาพหรือบริษัทประกันชีวิตของคุณ (ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองนี้)

นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

Audiologist คือนักแก้ไขการได้ยิน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วกว่า 1,000 ชั่วโมงในการฝึกอบรมทางคลินิก. Audiologists ถือปริญญาเอกหรือปริญญาโท (Au.D. ) หรือปริญญาตรี และได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ(ขึ้นกับแต่ละประเทศ) ต้องผ่านการสอบจากคณะกรรมการและได้รับใบประกอบโรคศิลปะ. นักแก้ไขการได้ยินอาจจะทำงานที่คลินิกส่วนตัว, คลินิกทั่วไปหรือโรงพยาบาลหรือทำงานในบริษัทที่ขายเครื่องช่วยฟัง. นักแก้ไขการได้ยินยังสามารถระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยิน เช่นปัญหาเกี่ยวกับเวียนศีรษะหรือการทรงตัว, และแนะนำการรักษานอกเหนือจากเครื่องช่วยฟังได้ด้วย.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid Specialist)

ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณไป, บางแห่งนักแก้ไขการได้ยินอาจทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง, คุณอาจไม่ทราบว่าคนที่ดูแลคุณคือแพทย์ ENT, นักแก้ไขการได้ยินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นใคร คุณควรสอบถาม.

What is a hearing care professional?

Hearing care professional is a term for a person or medical group that can test your hearing, diagnose your hearing loss and any related conditions, as well as fit you for hearing aids and offer follow-up services. Some examples of hearing care professionals follow.

Otolaryngologist (Ear, Nose, and Throat Physician)

An ear, nose, and throat (ENT) doctor is a medically trained professional who specializes in treating disorders of the ear.  An ENT doctor can determine the cause of your hearing loss, check for any serious complications of which hearing loss may be a symptom and determine if hearing aids or other treatment options are suitable for you. Many ENTs employ an audiologist or hearing aid specialist for hearing aid fitting and rehabilitation.

Audiologist

An audiologist is a university trained professional who specializes in the assessment, diagnosis and management of hearing disorders and prescription of hearing aids.  Audiologists may work in private practices, clinics, hospitals or schools. Audiologists can also identify problems related to hearing loss, such as issues with vertigo or balance, and recommend treatments in addition to hearing aids.

Hearing Aid Specialist

A hearing aid specialist is an experienced professional who also assesses, diagnoses, prescribes hearing aids and manages hearing disorders. Like audiologists, hearing aid specialists may work in private practices, clinics, hospitals, schools and in business that offers hearing aids to enhance communication.

Audiologists, hearing aid specialists and ENT doctor’s work closely together to manage people with hearing loss. If you are unsure of who each professional is, the best way to make sure is to ask.